ANA SAYFA / KURUMSAL / Politikalarımız

Politikalarımız


Kalite Politikası

Firmamız;

Kalite yönetim sistemimizin ISO 9001:2015 standardının gereklerine uymayı,

Toplam Kalite felsefesini esas alarak, takım ruhu içerisinde şirket ve birim hedeflerine ulaşılmasını, 

Ürettiğimiz ürünlerin, tanıtımı ve satışı aşamasında performans geliştirici yaklaşımların belirlenmesini,

Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerdeki verimliliğin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltilmesini, 

Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların cesaretlendirilmesi, teknik ve davranışsal yetkinlikleri artıracak eğitimlerin gerçekleştirilmesi yönünde faaliyetleri yöneterek, sektöründe kalite açısından öncülüğe örnek bir kuruluş olmak için tüm gücüyle çalışmayı

Taahhüt Etmektedir.Çevre Politikası

Çevremizi korumak ve sürekliliğini sağlamak için, tüm çevre yasaları ve yönetmeliklerine uyarak çevre etkilerini kontrol altında tutmak ve etkilerini azaltarak çevre performansımızı sürekli iyileştirmek ve bu bilinci gerçekleştirerek, gelecek kuşaklara yaşanılabilir temiz bir çevre bırakmaktır.

Firmamız;

Çevre ile ilgili tüm yasal gereklilikler ile müşteri gerekliliklerini sağlayarak, sürekli gelişim ve iyileştirme sağlamayı.

Tüm atıklarımızı minimuma indirerek, kirliliği kaynağında önleyerek, mümkün olduğunca geri kazanmayı, geri kazanımı olmayan atıklarımızı çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf etmeyi, ettirmeyi böylece çevre üzerindeki etkilerini azaltmayı,

Çalışanlarımıza, tedarikçilerimize çevre ile ilgili eğitimler vererek onları çevre konusunda bilinçlendirmeyi,

Çevresel performansımızın artması yönünde çevre yönetim sistemimizi sürekli iyileştirmeyi,

Bu amaç ve hedeflere ulaşmak için periyodik olarak gözden geçirmeleri,

Taahhüt etmektedir.